Coacher

Axel Salomonsson

Axel coachar alla nivåer, från nybörjare till mycket avancerad - i alla typer av flygning.

BCP Bodyflight

Vuxengrupper på Bodyflight

Bodyflight Stockholm

Upcoming Camps på Bodyflight

Flykids Bodyflight

Barngrupper på Bodyflight - Flykids

FLYKIDS GBG

Rörelseglädje varje vecka - tillsammans med andra kids!

Huckjam Bodyflight

Vuxengrupper på Bodyflight

Visa kommande Camps

HUCKJAM GBG

Dela glädjen med andra - oavsett erfarenhetsnivå!

Visa kommande Camps

Rikard Mogren

& co