Investerare

Bodyflights aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 24 maj, 2018 under kortnamnet BODY och handlas via banker och fondkommissionärer.

Via länken nedan hittar du information om Bodyflight, Bodyflights aktie, pressmeddelanden, kvartalsrapporter och årsrapporter.

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Kallelse till årsstämma

Företrädesemission

Investerarsida hos Spotlight

Rösträttsfullmakt extrastämma

Fullmaktsformulär