Allmänna villkor

Allmänna villkor Bodyflight Stockholm
150621
1. Allmänt:
Bodyflight Stockholm, org.nr 556961-0461 tillhandahåller upplevelsen ”Bodyflight” vilket innebär att människor kan flyga sin egen kropp på en stråle av luft i en glaskammare. Den som köper en upplevelse benämns nedan som Kund.

2 Försäkring: Samtliga Kunder som köper upplevelsen Bodyflight kommer att vara försäkrade för olycksfall utan extra kostnad vid eventuella skador, förluster eller andra olägenheter som uppkommer i samband med själva upplevelsen. All information om denna försäkring finns på www.bodyflight.se/forsakring.

3 Restriktioner och andra begränsningar: På www.bodyflight.se anges vilka begränsningar och villkor som finns för upplevelsen Bodyflight.

Vid osäkerhet kring dessa villkor ombeds Kund att kontakta Bodyflight Stockholm för mer information. Bodyflight Stockholm vill även uppmärksamma Kund på att angiven tidsåtgång för respektive upplevelse skall ses som en uppskattning.

4 Bodyflight Stockholm levererar presentkort till upplevelser inom möhippa, svensexa, förstagångsflygare, kick-off, konferens och Proflyer digitalt. Köp av presentkort kan vid köpetillfället, eller vid senare tillfälle, bokas in genom bokningssystem tillhandahållet på www.bodyflight.se.

5 På presentkort anges en giltighetstid om 12 månader från köpetillfället. Kund måste boka en tid inom presentkortets giltighetstid. I de fall Kund inte har bokat in sig inom presentkortets giltighetstid anses det förbrukat. Stora grupper omfattas inte av återköpsgaranti.

6 Bokad tid är bindande men kan ombokas.

Avbokning och ombokning av bokad tid kan för privatperson ske senast 72h före utsatt bokad tid.

För det fall Kund har drabbats av sjukdom godtas läkarintyg för ombokning av tid.

För grupper över 10 personer och företag gäller avbokning och ombokning minst 14 dagar före bokad tid. För det fall att grupp eller företag avbokar mellan 7-14 dagar före bokad tid behåller Bodyflight 30 procent i avbokningsavgift. För det fall att grupp eller företag avbokar mellan 2-6 dagar före bokad tid behåller Bodyflight 75 procent i avbokningsavgift. Vid senare avbokning förfaller hela beloppet.

Vid ombokning av grupper och företag tas en ombokningsavgift ut om 10 procent av beloppet.

7 Ångerrätt: Om privatkund vill låta köpet som skett via Bodyflight Stockholm återgå och upplevelsen inte redan har bokats är återgång möjlig inom 14 arbetsdagar från datumet då köpet genomfördes. Om köpet har gjorts via en av Bodyflight Stockholm auktoriserad återförsäljare skall Kund vända sig till återförsäljaren för retur av vara och återbetalning. Auktoriserade återförsäljare presenteras på Bodyflight Stockholms hemsida www.bodyflight.se.

För större grupper och företagskund gäller avbokningsregler i punkt 6.

8 Reklamation och ansvar: Bodyflight Stockholm ansvarar på sätt som anges i dessa Allmänna villkor gentemot Kund. Eventuell reklamation skickas till Bodyflight Stockholm på info@bodyflight.se

9 Förlorat eller stulet presentkort: I händelse av ett förlorat eller stulet värdebevis, måste Kunden kontakta Bodyflight Stockholm omgående. Kunden erhåller ett nytt presentkort om Kunden kan hittas i Bodyflight Stockholms register eller på annat sätt styrka sitt köp. En administrativ avgift på 150 kronor tillkommer.

10 Speciella erbjudanden: Bodyflight Stockholm kan med kort varsel erbjuda skojflyg till speciella priser, så kallade ”sista minuten erbjudanden”. För ”sista minuten-erbjudanden” gäller särskilda villkor vilka framgår vid tiden för varje ”sista minuten-erbjudande”.

11 Force Majeure: Bodyflight Stockholm är vidare befriat från ansvar gentemot Kunden om Bodyflight Stockholm förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet utanför Bodyflight Stockholms kontroll eller förmåga som Bodyflight Stockholm inte skäligen kunnat förväntas förutse, och vars följder Bodyflight Stockholm inte heller skäligen skulle kunna ha undvikit eller övervunnit, eller om Bodyflight Stockholm förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, fel i extern teleförbindelse eller liknande omständigheter.

12 Ändringar: Bodyflight Stockholm äger rätt att utan förvarning, på eget bevåg eller p.g.a. myndighets krav, ändra sina Allmänna villkor. Eventuella ändringar träder i kraft så snart de blivit tillgängliga på den www.bodyflight.se
Kund uppmanas därför att hålla sig uppdaterad vad gäller de Allmänna villkoren.

13 Policy personuppgifter: När Kund lägger sin beställning hos Bodyflight Stockholm uppges personuppgifter. I samband med Kundens beställning godkänner Kunden att Bodyflight lagrar och använder Kundens uppgifter i Bodyflight Stockholms verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot Kunden. Kunden har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som Bodyflight Stockholm har registrerat om Kunden. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall info@bodyflight.se

Bodyflight Stockholm skickar inte några personuppgifter till tredje part om så inte krävs enligt lag, föreläggande eller annan myndighetsåtgärd.

14 Bodyflight Stockholm bekräftar köp via e-post till Kunden. Bodyflight Stockholm kommer vid köp att bekräfta att Kunden godkänner att en film spelas in på Kunden vid flygtillfället. Kunden godkänner att Bodyflight Stockholm efter flygtillfället publicerar filmen på utvald ”sociala medier plattform” eller online-community. För det fall att Kunden saknar sådan online-community kan filmen köpas på USB-minne mot avgift om 100 kronor.

15 Kortinformation: När du handlar hos Bodyflight Stockholm behandlas betalningen av Euroline som är en säker elektronisk betalningslösning för Visa och MasterCard/Eurocard. All kortinformation lagras i enlighet med kortnätverkens regelverk.

16 Cookies: En förutsättning för att kunna använda Bodyflight Stockholms webbplats är att du accepterar användandet av sessionscookies. Dessa cookies används för att du ska kunna utföra dina beställningar på ett enkelt och smidigt sätt och försvinner när du loggar ut ur tjänsten eller stänger din webbläsare. Om du inte vill acceptera användande av cookies kan du göra inställningar via din webbläsares säkerhetsinställningar. Observera att ett nekande till användning av cookies medför att vissa funktioner inte kommer att fungera fullt ut.

17 Skyddad information: För att kunna förhindra obehörig tillgång, se till att informationen är korrekt och garantera att uppgifterna används på rätt sätt har Bodyflight Stockholm, tillsammans med leverenatörer, implementerat vissa fysiska, elektroniska och förvaltande säkerhetsrutiner för att skydda informationen som vi samlar in online. Vi skyddar uppgifterna i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och -rutiner, som t.ex. Secure Sockets Layer (SSL), och vi utvärderar ständigt ny teknik som är avsedd att skydda information. Bodyflight Stockholms medarbetare är utbildade för att förstå och följa dessa rutiner för behandling av uppgifter, och vi informerar alla anställda om våra sekretessavtal, -rutiner och -riktlinjer.

18 Vi använder oss av E-pay som betallösning och uppfyller därigenom vid varje tillfälle erforderliga kraven för betallösningar. Detta betyder att du tryggt och säkert kan göra din kortbetalning på Bodyflight Stockholms hemsida.