Försäkring

Besökare som deltar i tunnelflygning omfattas av en olycksfallsförsäkring hos If Skadeförsäkring.

I försäkringen ingår bl.a. ersättning för vård, läkemedel, resekostnader, tandbehandling, rehabilitering samt ersättning vid medicinsk invaliditet.​